Trainingsprogramma Young Leaders

Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14-27 jaar. Doel is jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt. Jongeren die meedoen bouwen nieuwe competenties op, leren op zichzelf en hun toekomst te reflecteren en worden geactiveerd om hun eigen kwaliteiten in te zetten als positief rolmodel voor andere jeugd.

Young Leaders bestaat uit een trainingsdeel en een activiteitendeel. In het trainingsgedeelte worden deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten, de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun woonbuurt, en versterken zij hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens deze training bedenken deelnemers een of meerdere plannen voor het organiseren van sociale activiteiten in hun buurt. Ook gaan zij alvast van start met de uitwerking van hun ideeën door een werkplan en begroting te maken.

In het activiteitendeel gaan zij deze plannen vervolgens waarmaken. Met ondersteuning van een coach gaan zij aan de slag met de uitvoering van de activiteiten die zij hebben bedacht. Denk bijvoorbeeld aan een buurtfeest voor jong en oud, een sporttoernooi of een jongerendebat. Deelnemers kiezen zelf welke initiatieven zij voor hun buurt willen nemen.

Via deelname aan het trainingsprogramma ontdekken jongeren hun talenten, versterken zij hun vaardigheden en leren zij maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in hun buurt. Zij ontwikkelen zich tot positieve jonge leiders en door met hun initiatieven naar buiten te treden stralen zij deze activerende boodschap als rolmodel uit naar andere jeugd om hen heen.

 

Kijk hier het filmpje over Young Leaders om de ervaringen van deelnemers en bestuurders te horen.

Ken jij jongeren die mee willen doen aan Young Leaders of heb je zelf interesse? Neem dan contact op met Nynke Coenraads via info@noordaenco.nl

 

Young Leaders als vorm van Maatschappelijke Diensttijd

Binnen het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd is het Young Leaders programma uitgebreid met een individueel coachingstraject en een aanvullend activiteitendeel waarin de jongeren maatschappelijke activiteiten uitvoeren voor een andere doelgroep of in een andere wijk of regio, waardoor zij hun horizon verder verbreden en in aanraking komen met een nieuwe omgeving waarmee zij nog niet bekend zijn.

Young Leaders is een co-productie van NJR en Noorda en Co.