Werkwijze

Er zijn allerlei manieren om te werken aan oplossingen voor jeugdvraagstukken. Behalve in onderzoek is Noorda en Co gekwalificeerd in: praktijkexperimenten, projecten, scholing en training, advies. Dit doen wij zelfstandig, of met partners. Dit hoeft absoluut niet duur te zijn.