Veiligheid

De aanpak van jeugdcriminaliteit en overlast is een belangrijk maatschappelijke vraagstuk. Debet aan het hoge aandeel van laaggeschoolde jongeren in deze verschijnselen zijn met name de toegenomen individuele vrijheid en het gemis van een heldere en eenduidige pedagogische moraal. Een effectieve reactie hierop is het combineren van proactief en repressief politieoptreden met een aanbod van vrijetijdsbegeleiding dat het talent van jeugd aanspreekt. Deze tweeledige strategie van grenzen stellen en stimuleren vormt de basis van maatschappelijke opvoeding en dus van lokaal jeugdbeleid.

Interessante projecten van Noorda en Co op dit gebied zijn: