Politie en jongerenwerk Leiden sluiten convenant

21-03-2013
De politie en het jongerenwerk in Leiden ondertekenen een convenant. De samenwerking tussen beide partijen met het oog op een goede begeleiding van jongeren waar zorgen over zijn, is vastgelegd in een overeenkomst. De ondertekening vond plaats op 20 maart 2013 op districtsbureau Langegracht in Leiden

Buurtsport voor jeugd

01-03-2013
Het boek "Buurtsport voor jeugd' is nu verkrijgbaar voor slechts € 15 bij Noorda en Co. Bestel via info@noordaenco.nl
 
Het boek ’Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk’ gaat over de bijzondere waarde die buurtsport heeft voor opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Verveling wordt verdreven, werkloze jongeren krijgen weer eigenwaarde en de wijken worden leefbaarder. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen uit de praktijk.