Onafhankelijk en innovatief

Noorda en Co is een onafhankelijk bureau voor onderzoek en innovatieve aanpak van maatschappelijke jeugdvragen. Onze specialiteit is kennis voor beleid en praktijk ten behoeve van risicojeugd en hun sociale omgeving. Werkbare, effectieve oplossingen voor hun maatschappelijke integratie staan daarbij voorop.

 

Pioniersgeest

Gedreven door een pioniersgeest zijn wij altijd op zoek naar nieuwe sociale routes die jongeren uitzicht bieden op een productieve plek in de samenleving. Daarvoor maken we gebruik van een combinatie van praktisch realisme, wetenschappelijke kennis en creatieve inzichten.
 

Sociale uitvindingen

Noorda en Co heeft aan de wieg gestaan van enkele sociale innovaties die hun weg hebben gevonden naar het jeugdbeleid in Nederland, en soms ook daarbuiten. We zijn trots op onze bijdrage aan:
  • Rolmodeltraining voor buurtjeugd
  • Modern jongerenwerk
  • Praktijktestcentrum voor werkloze laaggeschoolde jongeren zonder beroepsidentiteit
  • Buurtsport voor jeugd
  • Mentoraat voor risicoleerlingen
  • Toekomstvoorlichting leerlingen vmbo/mbo
  • Kengetallen jongerenwerk en andere vrijetijdsbegeleiding
  • Activerende jongerenbegeleiding
  • Samenwerking politie en jongerenwerk
  • Omgaan met hangjongeren