Onderzoek naar ouderenwerk

Vergrijzing van de bevolking en krimpende budgetten zijn voor een lokale welzijnsorganisatie aanleiding om de vraag te stellen hoe zorg en welzijn voor ouderen de komende jaren op een goede manier kan worden geregeld. Op basis van interviews met ouderen en voorzieningen is een analyse gemaakt van ouderenpopulatie, wie vitaal en wie kwetsbaar is en hoe in samenspel tussen gemeente, professionals op het gebied van zorg en welzijn en vrijwilligersorganisaties daar ondersteuning geboden kan worden waar dat nodig is.
 

Jongerenvoorlichting over WOII

De huidige generatie van jongeren staat ver af van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Toch is het wenselijk dat zij betrokken zijn bij de momenten van herdenking van deze oorlog en de viering van de bevrijding op 4 en 5 mei. Hoe dat is te organiseren via jongerenvoorlichting, is beschreven in een studie naar good practices en nieuwe suggesties.
 

Aanbesteding van welzijnswerk

Het verwerven van opdrachten voor welzijnswerk of andere sociale taken verloopt steeds meer via aanbesteding. Het gaat vaak om complexe procedures die veel tijd vergen. Door deze inspanning te combineren met het zoet van innovatie, wordt het zuur van bureaucratische overmaat verzacht. Dit is meerdere keren succesvol gebleken.
 

Iets bijzonders

Wij zijn altijd in voor een bijzondere opdracht op het gebied van jeugdvraagstukken of sociale kwesties.