Onderwijs en werk

Helaas verloopt de gang door onderwijsland voor een deel van de jeugd niet zonder hindernissen. Inzichten in feiten en ervaringen van risicoleerlingen bieden een onderbouwde basis voor het oplossen van zowel voortijdig schoolverlaten als de jeugdwerkloosheid die daar vaak uit volgt. Onderzoek en innovatieve praktijkexperimenten kunnen van grote waarde zijn bij het verbeteren van het stelsel van onderwijs en arbeidstoeleiding voor deze leerlingen.

Op het terrein van onderwijs en werk is Noorda en Co actief met onder meer de volgende thema's: