Jeugdzorg

Door de decentralisatie van jeugdzorg komen gemeenten voor nieuwe uitdagingen te staan. Tegelijk biedt dit ook veel kansen voor maatwerk. Zo kunnen lokale preventieve voorzieningen een brug slaan naar risicojeugd uit kwetsbare buurten die vaak moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverleninginstanties. Door actief in hun leefwereld aanwezig te zijn is een beroep op specialistische zorg ook minder nodig.

Noorda en Co experimenteert al jaren met de ontwikkeling van effectieve preventieve interventies die hiervoor nuttig zijn. Het gaat om de volgende expertise: