Brief aan het nieuwe kabinet

05-05-2017

Noorda en Co heeft een brief verzonden aan het nieuw te vormen kabinet om aandacht te vragen voor jongeren die opgroeien in een kwetsbare positie. Velen van hen hebben moeite om een volwaardige plek in de maatschappij te vinden. We roepen de onderhandelaars dan ook op om in het regeerakkoord in te zetten op pedagogische preventieve begeleiding voor jongeren met risico's op maatschappelijke problemen en daarmee hun kansen op een goede toekomst te vergroten.

Jeugdwerkloosheid, een sluipend pedagogisch gevaar

05-07-2013
De jeugdwerkloosheid stijgt explosief. Instanties berichten over een alarmerende toename. Per april 2013 gaat het om meer dan 160.000 jongeren van 15-24 jaar. Dat is 16% van alle jeugd, twee keer hoger dan bij volwassenen. Elke dag worden het er meer. Het kabinet heeft 50 miljoen euro vrijgemaakt voor extra inzet van het MBO en gemeenten. Ook is een speciale ambassadeur aangesteld die sociale partners gaat stimuleren meer hun best te doen. Wat is wijsheid in deze situatie?

Politie en jongerenwerk

03-07-2013
In veel wijken en buurten, zeker waar sprake is van sociaaleconomische achterstand, bestaat een gespannen verhouding tussen politie, jongerenwerk en een deel van de jeugd. Bestaan hier effectieve oplossingen voor?

Primaat van lokaal jeugdbeleid

22-02-2013

Maatschappelijke dynamiek raakt meestal als eerste jongeren. Dat zie je goed bij de introductie van mobieltjes. Jongeren schaffen deze en andere digitale snufjes als eerste aan. Ook bij mode, muziek, sport, cultuur en consumentengedrag in het algemeen is dit zichtbaar.