Scholing in pedagogisch jongerenwerk

Jongerenwerk doe je niet alleen. Samen met de doelgroep zelf, hun thuismilieu, buurtvrijwilligers en andere professionele partners schept het jongerenwerk een stimulerende pedagogische omgeving, waarin jongeren die dat nodig hebben goed kunnen gedijen en zich voorbereiden op hun maatschappelijke toekomst.

 

Noorda en Co verzorgt de ‘Basisscholing pedagogisch jongerenwerk’ met veel aandacht voor visie, samenwerking en de nieuwste activerende programma’s. Een praktische verdieping die aansluit op lokale thema’s en passies van werkers komt volop aan bod in de vervolgscholing ‘Projectinitiatieven pedagogisch jongerenwerk’.

 

Beide interactieve scholingstrajecten zijn uitermate geschikt voor een reset van het professioneel jongerenwerk in een gemeente of welzijnsorganisatie. Meer informatie vindt u hier.

 

Open inschrijving voor de cursus in mei - juni 2018

In de periode mei tot en met juni 2018 gaat er een scholingstraject Pedagogisch Jongerenwerk van start met extra aandacht voor projectinitiatieven. Meer informatie over data, locatie en de inhoud van de scholing leest u hier. Aanmelden kan nog voor 10 mei 2018 door contact op te nemen via info@noordaenco.nl of 06-10519763.