Young Leaders en staatssecretaris Van Rijn

Jongeren overhandigen staatsecretaris Van Rijn een boek over hun ontwikkeling tot Young Leader tijdens de Impactday van NJR in Utrecht op 2 december j.l.

 

Young Leaders is de naam van een in de praktijk beproefd pedagogisch activeringsprogramma voor risicojongeren in kwetsbare wijken. Doel van het programma is jongeren tot zelfbewuste personen te maken die verantwoordelijkheid willen nemen in hun wijk. Dat experiment slaagt wonderwel. De jongeren die meedoen bloeien op en ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor andere buurtjeugd. Het boek bevat een methodisch gedetailleerde handleiding, een onderbouwing met gedragswetenschappelijke theorieën en een effectstudie. Het boek besluit met een uitvoerig pleidooi voor pedagogisch activerend jeugdbeleid met buurtjeugd in een hoofdrol.

 

Het boek is bestemd voor een brede kring van professionals, vrijwilligers, managers en bestuurders betrokken bij jongerenwerk, onderwijs, jeugdzorg, sport, politie, arbeidstoeleiding en jeugdbeleid. Young Leaders is door Noorda en Co ontwikkeld in coproductie met NJR, een landelijk netwerk voor jongerenorganisaties dat zich inzet voor jeugdparticipatie en peer education.

 

Het boek is hier te bestellen.